Velkommen til vår hjemmeside!!

Vår Hovedsponsor

Ta en titt på hjemmesiden, eller ta en tur til butikkene og se hva vår sponsor har å tilby av produkter til landbruket, hundehold m.m. https://www.norgesfor.no/ottadalen/

 

 

 

NORGESSERIEPRØVE 24-25 OKT 2020 

Dommer: Bjørn Ola Vaagaasarøygard
Sted: Kjøremsgrenda
Veibeskrivelse: Vestsidevegen 254
Dommergjennomgang: 08.00 - Første start omgående så snart gjennomgangen er ferdig
Resultatservice: Resultat vil kun bli lagt ut på Facebook under kommentarfeltet på nsg gjeterhund.


Aktuelle overnattingssteder:
Dombås Hotell - ca 5-6 km fra arena.
Trolltun - Ca 7 km fra arena
Bjørkhol camping - ca 12 km fra arena
Toftemo Turiststasjon - ca 15 km fra arena.

 

COVID 19
Pga. situasjonen knytta til Cocid 19 blir det ikke kiosksalg eller kaffeservering under arrangementet. Mat og drikke må den enkelte sørge for sjøl. Det blir bålpanne slik at det er mulighet for å grille seg pølser o.l for den som ønsker det.

Veilederen fra NSG angående Korona vil bli lagt til grunn for arrangementet. Arrangøren vil uansett minne om at hver og enkelt har et sjølstendig ansvar i å etterkomme retningslinjer og pålegg knytta til koronatiltak. Herunder avstandskrav. 

Hunder skal i størst mulig grad holdes i bilen. 
Lufting av hund skal skje på et egna sted. 
Det er kun hunder som skal gå og hunder som skal klargjøres for start som har anlednig til å være på eller i nærheten av prøvearena.

Arrangør ønsker velkommen til prøve og ønsker alle sammen lykke til.

 

GJETERHUNDPRØVE Lesja 15 juli kveldsprøve:        LES NØYE
 
NGG- arrangerer gjeterhundprøve i klasse 1 og klasse 3 på Lesja den 15. Juli.
Kveldsprøve med dommergjennomgang 16:45.
Dommer: Bjørn Ola Vaagaasarøygard
 
Prøva blir på jordet til Irene og Endre Amundgård.
 
Pga.tilgang til sau blir det begrensa med plasser.
 
Påmelding Rettes til Inger Nyløkken på SMS. mob: 95209870
 
e-post eller andre kommunikasjonsplattformer blir ikke lest eller besvart
 
Ved påmelding skal følgende oppgis:
• Reg nr på hund
• Navn på hund
• Navn på fører
 
I klasse 3 vil det kun bli tillatt med maks 2 hunder pr fører.
 
Klasse 1 er forbeholdt hunder som ikke tidligere har oppnådd godkjent klasse 1 (Bruksprov):
 
Info om betaling kommer senere.

 

 

 

KURS:

Laget inviterer til kurs i tidsrommet 11-12 Juli på Lesja.
I år legges det opp til ett større kurs på flere nivåer. Ønskr du å delta på kurs så ta en titt på invitasjonene som ligger på lagets facebookside. Lurer du på noe så ta kontakt med Endre på 48882480.

Detaljert informasjon om kurs, std tidspunkt osv. vil bli sendt ut på epost i mnd skiftet jun/jul

 

Fellestreningsareal:

Laget jobber med å få på plass fellestreningsareal som tidligere med en fast kveld pr uke.
Dette vil som før bli på Goffalykkja på dovreskogen.
Anders Svare er NGG`s ansvarlige for å få dette på plass.
Laget har et ønske om å få igang treningssamlinger i starten av Juli.
Laget er avhengig av at eieren får av sauene før lykkja er klar til bruk.

KORONA:


Pga den spesielle situasjonen med Korona har det vært lite eller nærmest ingen aktivitet på gjeterhundfronten fra midten av mars. planlagte aktiviteter måtte dessverre avlyses. Laget synes dette er bekalgelig, men kommer igjen med tilbud om aktiviteter så snart det er åpnet for at aktiviteter kan gjennomføres.  

Oppsummering av årsmøte

Årsmøtet vart gjennomført på Skjåk turistheim den 23.01.2020.
Totalt 13 frammøtte inkl styret.
Årsmelding, liste over eiendeler til laget og regnskap vart godkjent. uten merknader.
Åktiviteter som årsmøtet kom med forslag på var:

  • Ønske om DP prøver.
  • ønske om landsprøver
  • Ønske om treningssamling med instruktør
  • Kurs på ulike nivå
  • Fellestreninger
  • Større kurs

Styret fikk fullmakt til å legge en detaljert plan for aktiviteter i 2020.

Årsmøtet ønsket også at styret skulle diksutere en eventuell kompensasjon til de som stiller sau og areal til rådighet for større prøver. Styret kommenterte at de kunne ta en diskusjon på dette, men at grensesnittet mellom hva som skal kompenseres og hva som skal skje på dugnad kan være vanskelig.

Ingen endring av medlemskontingent. Opprettholdes som tildligere på kr 200,-

Valg:
Endre ble gjenvalgt som leder for ett år.
Anders Svare ble gjenvalgt som styremedlem for to år og nestleder.
Kari Hånsnar ble gjenvalgt som styrmedlem for to år og er konstituert som sekretær.
Øvrige styremedlemmer er:
Tokjel Solbakken
Inger nyløkken - kasserer.

Aleksander selsjord ble gjenvalgt som varamedlem til styret.

Bjørn Ola Vaagaasarøygard ble gjenvalgt til valgkomiteen.
Valgkomiteen består da av Mali Tungen og Bjørn Ola.

Kari Steihaug ble gjenvalgt som revisor.

 

 

Årsmøte:

Årsmøtet vert i år avhalde på Skjåk Turistheim den 23.01.2020 - kl. 19.00.

Innkalling med sakliste, og årsmelding vert sendt ut pr ordinær post til alle betalande medlemmar. er det nokon som ikkje har fått dokumenta i posten så ta kontakt med styret.

Styret håper på eit godt oppmøte slik at vi saman kan legge ein plan for eit nytt og spanande gjetarhundår.

 

Styret ynskjer alle medlemmar hjærtleg velkomne.