Velkommen til vår hjemmeside!!

Vår Hovedsponsor

Ta en titt på hjemmesiden, eller ta en tur til butikkene og se hva vår sponsor har å tilby av produkter til landbruket, hundehold m.m. https://www.norgesfor.no/ottadalen/

 

 

Vælkomne til eit nytt Gjetarhundår, 2020.Oppsummering av årsmøte

Årsmøtet vart gjennomført på Skjåk turistheim den 23.01.2020.
Totalt 13 frammøtte inkl styret.
Årsmelding, liste over eiendeler til laget og regnskap vart godkjent. uten merknader.
Åktiviteter som årsmøtet kom med forslag på var:

  • Ønske om DP prøver.
  • ønske om landsprøver
  • Ønske om treningssamling med instruktør
  • Kurs på ulike nivå
  • Fellestreninger
  • Større kurs

Styret fikk fullmakt til å legge en detaljert plan for aktiviteter i 2020.

Årsmøtet ønsket også at styret skulle diksutere en eventuell kompensasjon til de som stiller sau og areal til rådighet for større prøver. Styret kommenterte at de kunne ta en diskusjon på dette, men at grensesnittet mellom hva som skal kompenseres og hva som skal skje på dugnad kan være vanskelig.

Ingen endring av medlemskontingent. Opprettholdes som tildligere på kr 200,-

Valg:
Endre ble gjenvalgt som leder for ett år.
Anders Svare ble gjenvalgt som styremedlem for to år og nestleder.
Kari Hånsnar ble gjenvalgt som styrmedlem for to år og er konstituert som sekretær.
Øvrige styremedlemmer er:
Tokjel Solbakken
Inger nyløkken - kasserer.

Aleksander selsjord ble gjenvalgt som varamedlem til styret.

Bjørn Ola Vaagaasarøygard ble gjenvalgt til valgkomiteen.
Valgkomiteen består da av Mali Tungen og Bjørn Ola.

Kari Steihaug ble gjenvalgt som revisor.

 

 

Årsmøte:

Årsmøtet vert i år avhalde på Skjåk Turistheim den 23.01.2020 - kl. 19.00.

Innkalling med sakliste, og årsmelding vert sendt ut pr ordinær post til alle betalande medlemmar. er det nokon som ikkje har fått dokumenta i posten så ta kontakt med styret.

Styret håper på eit godt oppmøte slik at vi saman kan legge ein plan for eit nytt og spanande gjetarhundår.

 

Styret ynskjer alle medlemmar hjærtleg velkomne.