Aktivitetsplan 2015

Aktivitetsplan 2015
 
Styret har nå hatt årsmøte, og her kommer ett lite referat fra det.
 
Fellestreninger:
Det vil som før bli avholdt fellestreninger for medlemmer både på Lesja og i Vågå.
Fellestreningene hos Irene og Endre vil i sommerhalvåret bli avholdt på Grønsetra.
Mere info om fellestreningsareal i Vågå kommer senere.
 
Prøver:
Det vil bli arrangert en prøve på Lesja hos Irene og Endre først på sommeren, mere info om dette kommer senere.
Ngg søker om NS-prøve. Mere info senere.
 
Kurs:
Gjetarhundsamlinga i Vågå vil bli arrangert 14- 15.3.2015 på Smedsmo i Vågå, kurset vil bli arrangert i samme form som før, men vi tar høyde for å arrangere en kl.1 prøve Søndag. Mere info kommer i form av en kursinvitasjon.
 
For styret
Ragnhild sekr.

Aktivitetsplan 2014

Aktivitetsplan 2014
 
Som nevnt tidligere vil det bli fellestreninger hos Irene og Endre Amundgård hver Tirsdag fra St.hans, treningene blir i år lagt på setra. For mere info ring Endre eller Irene.
Det vil også være treningsareal tilgjengelig i Sundlie. Harald Sve Bjørndal stiller sau og areal til disposisjon, det vil bli arrangert fellestreninger, og for de som vil trene utover de må kontakte Ragnhild på forhånd p.g.a låst bom.
Det vil også bli arrangert to kvelder med mini- kurs på Gutubø, Bjørn- Ola instruerer, ta kontakt med Ragnhild eller Bjørn- Ola for påmelding.
 
Ellers tar vi høyde for en kveldsprøve på Lesja først på sommeren.
Ngg skal også arrangere Norgesserieprøve d.20- 21.9.
 
Mere detaljer, datoer og tidspunkt vil bli lagt ut etter hvert.
 
For Ngg
Ragnhild

Aktivitetsplan 2014

Aktivitetsplan 2014
 
Vinterkurset blir holdt 1- 2 mars. (Se egen invitasjon for påmelding)
Det vil være treningsarealer tilgejengelie i Lesja og Vågå til sommeren, mere detaljert informasjon senere på året.
Det vil også bli arrangert mini- kurs i år, det blir lagt til Gutubø og til Lesja.
Prøve vil bli arrangert hos Irene og Endre Amundgård på Lesja, mere info senere.
Vi skal prøve å få gjennomført to fellestreninger før lamminga, dette vil bli lagt i helgedager.
.wordwrapfix { word-wrap:break-word; }

Årsmøtet 2013

 
 

Årsmøtet 2013

I

NGG

 

·         Åpning av møtet

·         Godkjenning av innkalling

·         Godkjenning av gjennomgang av regnskap

·         Valg: Torkjel, Irene og Bjørn Ola var på valg og alle ble gjenvalgt.

 

Utsending til årsmøtet i Oppland gjetarhundlag er hele styret. Hvis enkelte ikke har anledning må de skaffe seg stedfortreder selv.

 

·         Aktivitetsplan: Irene og Endre Amundgård vil fortsette med fellestreninger på Lesja slik som tidligere år. I år vil det også bli arrangert «mini-kurs» der.

Bjørn Ola vil fortsette å holde treningsareal og sau på Gutubø. Ronny Ove Smedsmo har også ett areal i Vågå.

Det vil også bli «mini-kurs» på Gutubø i år.

Det er ønske fra medlemmer om sommerkurs?? Dette vil bli stt nærmere på etter årsmøtet i Oppland.

 

Vinterkurset i Vågå vil gå som vanlig også i år. Helgen er 9- 10 mars på Smedsmo i Vågå.

Nytt for året er teorikurs, dette vil foregå gruppevis fredag kveld.

Nærmere detaljer om kurset kommer så med kursinvitasjonen som jeg kommer til å distribuere på hjemmesiden når den er klar.

 

·         Prøver: Styret blir oppfordret til å arrangere dp- prøver, i første om gang har vi en prøve på kalenderen, det er d.26.6.2013 hos Endre og Irene Amundgård på Lesja. Ellers er laget positive til å arrangere større prøver slik som NS- prøve.

 

For styret

Ragnhild Jacobsen, sek

Årsmøtet 2013

Nord- gudbrandsdalgjetarhundlag

inviterer til årsmøtet d.17.1.2013

på Smedsmo kl.20.00

 

Sakliste

 

- Godkjenning av innkalling til årsmøtet

- Regnskap

- Godkjenning av årsmelding

- Valg

- Aktivitetsplan 2013

 

For styret

Ragnhild