Ønsker du å bli medlem av laget?

Som medlem i laget vil du ha følgende fordeler: 

  • Blir en del av et aktivt miljø med fokus på gjeterhund. 
  • Kommer raskere og riktigere i gang med hunden din. 
  • Fortrinn til å delta på aktiviteter i form av kurs, treningssamlinger og lokale prøver som er arrangert av laget 
  • Gjennom laget kan du få viktig og god informasjon om kontaktpersoner for råd og veiledning ved anskaffelse og oppstalling av hund. 
  • Tilgang til oppdatert treningsmetodikk gjennom kvalifiserte instruktører. 
  • Påvirke gjeterhundarbeidet. 

 

Det er alltid hyggelig å få ny medlemmer med på laget.

Et medlemskap koster pr. 2019 kr 200 pr medlem.

Medlemskontingenten betales til kontonummer  2085 63 42264.

Ønsker du mer informasjon omkring medlemsskap så ta kontakt med styret.

 

Velkommen som medlem i Ngg.

 

Medlemmer i laget pr 31.12.2018

Navn

Etternavn

Adresse

Postnr

May Britt

Haugen

Postboks 193

2659 Dombås|

Ivar Mikael

Ulekleiv

 

2660 Dombås

Ole Dagfinn

Brenna

Blæstervegen 407

2660 Dombås

Reidar Inge

Brækken

Brekkevegen 15

2660 Dombås

Erland

Løkken

Brekkevegen 9

2660 Dombås

Stina C Storhaug

Løkken

Brekkevegen 9

2660 Dombås

Tarjei

Løkken

Brekkevegen 9

2660 Dombås

Aleksander

Selsjord

Kjørrhovda 15

2660 dombås

Anne

Selsjord

Stubben 7

2660 Dombås

Tor Egil

Selsjord

Stubben 7

2660 Dombås

Mali

Tungen

Tunggeilin 35

2660 Dombås

Arne

Tungen

Tunggeilin 35

2662 Dombås

Hans Olav

Arnekleiv

Øverbygdsvegen 457

2662 Dovre

Knut Andreas

Brenden

Burmavegen 383

2662 Dovre

Odd Arne

Ekrehagen

Tjønnvegen 111

2662 Dovre

Eivind

Haugom

Burmavegen 400

2662 Dovre

Geir

Haugom

Burmavegen 400

2662 Dovre

Alf Ove

Høie

Gudbrandsdalsvegen 1903

2662 Dovre

Kjell

Moen

Tytingbakken 14

2662 Dovre

Siw Alida

Nordlien

Burmavegen 374

2662 Dovre

Frank

Sletten

Vestsidevegen 365

2662 Dovre

Elin

Lerhaugen

Kollavegen 19

2663 Dovreskogen

Endre Håvard

Amundgård

Romsdalsvegen 276

2665 Lesja

Irene

Amundgård

Romsdalsvegen 276

2665 Lesja

May Helen

Brekken

Romsdalsvegen 1464

2665 Lesja

Bjørn Atle

Brendjord

Kyrkjevegen 96

2665 Lesja

Jann Erik

Dalum

Dalumsvegen 15

2665 Lesja

Paul Magnar

Haakenstad

Romsdalsvegen 716

2665 Lesja

Ingvild

Nordlie Myren

Dalumsvegen 35

2665 Lesja

Arne

Rolstad

Rolstadvegen 20

2665 Lesja

Kari

Selsjord

Romsdalsvegen 842

2665 Lesja

Solveig

Siljehaug Hågå

Kyrkjevegen 77

2665 Lesja

Ellen Sørumgard

Syse

Romsdalsvegen 290

2665 Lesja

Jan Petter

Hagen

Romsdalsvegen 2356

2666 lora

Ola Arne

Hareland

Romsdalsvegen 2194

2666 lora

Kjetil Frode

Leirmo

Leirmovegen 110

2666 Lora

Hanne M Rindsæter

Bakken

Rånåvegen 273

2668 Lesjaskog

Ole Kristian

Lien

Murudalsvegen 667

2676 Heidal

Hans Petter

Vaberg

Klonesbakken 348

2680 Vågå

Harald Sve

Bjørndalen

Vågåvegen 9A

2680 Vågå

Sverre

Blankenborg

Kveomsvegen 37

2680 Vågå

Pål

Blessom

 

2680 Vågå

Berit Anette

Gutubø

Ottadalsvegen 2811

2680 Vågå

Roger

Hågensen

Hølvegen 19

2680 Vågå

Ola

Kaurstad

Øvre Norheradsvegen 717

2680 Vågå

Ivar

Myrum

Øvre Norheradsvegen 738

2680 Vågå

Ronny Ove

Smedsmo

Vågåvegen 70 C

2680 Vågå

Anders

Svare

Skogbygdsvegen 349

2680 Vågå

Helen

Svare

Skogbygdsvegen 370

2680 Vågå

Per

Sveahaugen

Nedre Nordheradsvegen 459

2680 Vågå

Morten

Visdal

Øvre Norheradsvegen 610

2680 Vågå

Jo

Aasheim

Ottadalsvegen 3256

2680 Vågå

Mathias

Snerle

Ottadalsvegen 2128

2682 Lalm

Siri Helen

Gundersen

Sætavegen 149

2683 Tessanden

Ragnhild J- N

Jacobsen

Sjodalsvegen 179

2683 Tessanden

Kjell

Solbakken

Bruvegen 166

2683 Tessanden

Kari

Steihaug

Bruvegen 29

2683 Tessanden

Arne

Bjørgen

Kleppdalsvegen 68

2685 Garmo

Geir

Marstein

Liavegen 967

2686 Lom

Torkjel

Solbakken

Ottadalsveien 6195

2686 Lom

Lars Eivind

Sulheim

Sognefjellsvegen 1311

2686 Lom

Jon Kjetil

Svestad

Marsteinbruvegen 25

2686 Lom

Bjørn Ola

Vaagaasarøygard

Sognefjellsvegen 556

2686 Lom

Ola

Vaagaasarøygard

Sognefjellsvegen 556

2686 Lom

Ola

Welve

Solsidevegen 273

2686 Lom

Magnhild

Aabø

Bøverdalsvegen 357

2687 Bøverdalen

Bjørnar

Brustuen

Bøverdalsvegen 218

2687 Bøverdalen

Else Mona Staurust

Bøye

Permovegen 35

2690 Skjåk

Kari

Hånsnar

Skjåk Solside 444

2690 Skjåk

Rolf

kjeka

Skjåk Solside 801

2690 Skjåk

Johnny

Kveen

Nordberg Solside 250

2690 Skjåk

Berit Alice

Risheim

Skjåkvegen 43

2690 Skjåk

Torstein S

Ytre

Postboks 24

2694 Skjåk

 

Medlemmer i Ngg  pr 31.12.2017

 

Mali Tungen Tunggeilin 35 2660 Dombås

Torkjel Solbakken, Ottadalsveien 6195 2686 Lom

Odd Arne Ekrehagen Tjønnvegen 111 2662 Dovre

Ragnhild Johanne Normann Jacobsen, Sjodalsvegen 179  2683 Tessand

Siw Alida Nordlien, Burmavegen 374 2662 Dovre

Magnhild Aabø, Bøverdalsvegen 357 2687 Bøverdalen

Anders Svare, Skogbygdsvegen 2680 Vågå

Berit Alice Risheim Skjåkvegen 43 2690 Skjåk

Sveinung Tykket, Ottadalsvegen 2690 Lom  

Bjørn Atle Brendjord 2665 Lesja  

Ola Welve Solsidevegen 273 2686 Lom

Ola Vaagaasarøygard Sognefjellsvegen 556 2686 Lom  

Frank Sletten 2662 Dovre

Ole Dagfinn Brenna 2660 Dombås

Harald Sve Bjørndalen 2680 Vågå

Erland Løkken 2660 Dombås

Reidar Inge Brekken 2660 Dombås

Geir Haugom Burmavegen 400 2660 Dovre

Eivind Haugom Burmavegen 400 2660 Dovre

Knut Brenden 2660 Dovre

Ingvild Brandlistuen Burmavegen 494 2660 Dovre  

Ivar Myrum  Øvre Nordeheradsvegen 738 2680 Vågå

Arne Tungen Tungegeilin 35 2660 Dovre

Ola Arne Hareland Romsdalsvegen 2194 2666 Lora

Ole Kristian Lien Murudalsvegen 667 2676 Heidal

Kari Steihaug Storviksroa 2683 Tessanden

Arne Bjørgen Kleppdalsvegen 68 2685 Garmo

Kjell Solbakken Bruvegen 166 2683 Tessanden

Berit Anette Gutubø Ottadalsvegen 2811 2680 Vågå

Jan Petter Hagen Romsdalsvegen 2356 2666 Lora  

Bjørnar Brustuen Bøverdalsvegen 218 2687 Bøverdalen  

Bjørn Ola Vaagaasarøygard Sognefjellsvegen 556 2686 Lom

Kjell Moen Tytingbakken 14 2662 Dovre

Else Solås Gudbrandsdalsvegen 1086 2662 Dovre  

May Helen Brekken Romsdalsvegen 1464 2665 Lesja

Paul Magnar Haakenstad Romsdalsvegen 716 2665 Lesja    

Ronny Ove Smedsmo Vågåvegen 70 C 2680 Vågå

Lill- Bente Lian Vågåvegen 70 C 2680 Vågå

Linn Smedsmo Vågåvegen 70 C 2680 Vågå

Gudmund Skotte Olderlykkjevegen 90 2665 Lesja  

Siri Helen Gundersen Randsverk 2683 Tessanden

Monica Bergum Rustvegen 254 2640 Vinstra

Irene Amundgård Romsdalsvegen 276 2665 Lesja

Endre Amundgård Romsdalsvegen 276 2665 Lesja    

Anne Selsjord Stubben 7 2660 Dombås

Tor Egil Selsjord Stubben 7 2660 Dombås

Arne Rolstad Rolsatdvegen 20 2665 Lesja

Elin Lerhaugen Kollavegen 19 2663 Dovreskogen

Olaf Ivar Rudi 2672 Sel              

Kari Hånsnar Skjåk solside 444 2690 Skjåk            

Lars Eivind Sulheim Sognefjellsvegen 1311 2686 Lom

Jon Kjetil Svestad Marsteinbruvegen 25 2686 Lom

Helen Svare Skogbygdsvegen 370 2680 Vågå

Stina C Storhaug Løkken Brekkevegen 9 2660 Dombås

Geir Marstein Liavegen 967 2686 Lom

Per Åke Jakobsson Oppistua Gjeldnes 6645 Todalen

Hanne M.Rindsæter Bakken Rånåvegen 273 2668 Lesjaskog

May Britt Haugen 2660 Dombås

Ellen Sørumsgård Syse 2665 Lesja

Else Mona Bøye Staurust Permovegen 35 2690 Skjåk