Årsmelding 2017

Årsmelding for Nord- Gudbrandsdal gjetarhund-lag 2017

Styret gjennom året:

Leder: Bjørn Ola Vaagaasarøygard

Kasserer: Mali Tungen

Sekretær: Ragnhild Jacobsen

Styremedlem. Torkjel Solbakken

Styremedlem: Anders Svare

NB! Styret har ingen varamedlemmer.

 

Valgkomite:

Helen Svare og Ronny Ove Smedsmo

 

Dommere:

Torstein S. Ytre

Torkjel Solbakken

Bjørn Ola Vaagaasarøyagard

 

Instruktører:

Torkjel Solbakken

Torstein S. Ytre

Bjørn Ola Vaagaasarøyagard

Ronny Ove Smedsmo(under utdanning)

 

Ant.medlemmemer: 54 (spesifisert medl.liste ligger på hjemmesiden vår www.nordgudbrandsdalgjetarhundlag.com)

 

Ant. Bruksprov i laget

  • Kari Hånsnar- Max

 

  • Torkjel Solbakken- Kito

 

  • Bjørn Ola Vaagaasarøygard- Hjalmar

 

  • Torstein S. Ytre- Tasso

 

  • Ronny Ove Smedsmo- Ivo

 

  • Frank Sletten- Oskar

 

 

Deltakere på FM med plasseringer:

Torkjel Solbakken med Slip, Sweep, Groesfaen Nell og Arya. Slip ble nmr.2, Sweep nmr.11, Groesfaen Nell nmr.17 og Arya nmr.30

Ronny Ove Smedsmo stillte med 3 hunder, Pip, Milla og Ivo, Pip ble nmr.6, Milla ble nmr 9 og Ivo nmr.10.

Mali Tungen stillte med Noah og ble nmr.22. Totalt 8 hunder.

 

Deltakere i Ns:

Torkjel Solbakken med Slip, Sweep, Arya og Groesfaen Nell. Han var i finale med Slip og Sweep og ble nmr.26 med Slip og nmr.28 med Sweep.

Ellers stillte Ronny Ove Smedsmo med Milla,Ivo og Pip, Mali Tungen med Noah og Torstein Ytre med Tussi, Sina, Tasso ogTilli på en eller flere Ns- prøver. Vi henviser til nsg sine prøveresultat for mere info om enkelte ekvipasjer.

 

NM 2017

Deltakere:

Torkjel Solbakken med Slip og Sweep

Ronny Ove Smedsmo med Pip og Milla

Mali Tungen med Noah

Laget hadde 1 ekvipasje i finalen og det var Mali Tungen med Noah.

Laget hadde også årets dommer på arrangementet og det var Torstein S.Ytre.

 

Deltakerer på internasjonale prøver:

Torkjel Solbakken med hunden Slip. Plassering er uvisst.

Norsk Nursery:

Torkjel Solbakken med Arya og Slip. Torkjel kvalifiserte seg videre til Nordisk nursery med Arya men valgte i ikke reise.

Ronny Ove Smedsmo med Ivo og Milla. Ronny kvalifiserte seg videre til Nordisk nursery i DK.

Nordisk Nursery:

Ronny Ove stilte med Ivo og Milla og ble nmr.6 med Ivo og nmr.16 med Milla

 

Prøver i 2017:

Laget arrangerte ei prøve d.17.4 hos Torstein Ytre, prøva gikk i kl.1 og hadde 6 deltakere.

Laget har også latt privat personer få arr.prøver gjennom laget uten att laget har stååt for gjennomføringa av prøva.

Den ene var hos Ronny Ove Smedsmo i april og den andre hos Torstein S. Ytre i Mai.

Kurs 2017:

Laget har hatt ett nybegynner kurs hos Ronny Ove Smedsmo, hvor han også var instruktør. Det var 8 deltakere på kurset.

Fellestreninger:

Det har vært arrangert fellestreninger hver uke på Dovre og i Bøverdalen f.o.m St.Hans til sauesanken startet. Det har vært variert oppmøte på begge plasser fra 2- 10 deltakere på begge plasser.

Økonomien i laget er god, men regnskapet for 2017 er ikke revidert enda og fullstendig regnskap kan ettersendes når det er i orden.

 

For styret i Ngg

Ragnhild Jacobsen

Årsmelding for 2016

Årsmelding Nord- gudbrandsdal gjetarhundlag for 2016

 

Styret gjennom året:

·         Formann: Bjørn Ola Vaagaasarøygard

·         Styremedlem: Torkjel Solbakken

·         Styremedlem: Irene Amundgård

·         Sekretær: Ragnhild Jacobsen

·         Kasserer: Sveinung Tykket

Valgkomitè: Endre Amundgård og Ronny Ove Smedsmo

 

Dommerer og instruktører i laget:

·         Torkjel Solbakken

·         Bjørn Ola vaagaasarøygard

·         Torstein Ytre

·         Ronny Ove Smedsmo (under utdanning)

Laget har 45 medlemmer

Aktiviteter gjennom året:

·         I år hadde vi gjeterhund trening i anledning årsmøte d.16.1 på Amungård hos Irene og Endre. Der møtte det 10 stykker, og noen fikk prøvd ung- hundene sine på sau i rund-kve, Bjørn Ola og Torkjel bistod med litt instruksjon.

·         D.12- 13.3 hadde vi vårt årlige vinterkurs i Vågå, det ble totalt 2 grupper på ca. 10 stk.pr gruppe.

·         I anledning kurset hadde vi også en klasse 1 prøve i Vågå.

·         Vi arrangerte også en klasse 2 og 1 prøve i Vågå d.28.3

·         Irene og Endre arrangerte fellestrening på Grønsetra d.6.8 og den 16.8 hadde de instruksjon for ung- hunder i regi av laget, der stillte det 14 deltakere og Torkjel stilte som instruktør.

·         D.18.8 stilte Ronny med sau og areal på Tuvstulen for de som ville komme dit for å trene.

·         D.24- 25.9 arrangerte Ngg Ns- prøve på Lesja, Irene og Endre stilte med sau og areal, dette ble ett veldig vellykket arrangement og laget takker alle som var med for å bidra til at dette skulle bli bra.

·         Ngg har også sendt Ronny på instruktør kurs, han var på kurs i sommer og skal følge opp med ett kurs til neste år. Dermed har vi en ny instruktør i laget.

Bruksprov i 2016:

·         Ronny Ove Smedsmo med Pip og Milla

·         Torkjel Solbakken med Arya, Slip og Floss

·         Ragnhild Jacobsen med Tessie

·         Geir Haugom med Moss

·         Randi Slålien med Felix

Totalt 8 bruksprov

 

 

Prøveresultat for 2016:

·         På FM stilte 14 hunder fra Ngg. Torkjel stilte med 4 hunder og var i finalen med Nicky og Sweep, Torkjel endte opp med 2 og 3 plass, Sweep ble nmr.2 og Nicky nmr.3 Ellers stilte Ronny med 4 hunder, Torstein med 3, Ragnhild med 2 hunder og Mali Tungen med 1 hund.

·         I Norgesserien gikk både Torkjel, Ronny, Torstein, Ragnhild og Mali. Torkjel, Ronny og Torstein var på NM. Torkjel kom til finalen med Slip og endte opp med en 5 plass. Torkjel fikk også plass på landslaget med Slip og skal på VM til sommeren. I norgesserien totalt fikk Torkjel 10 plass med Nicky, 15 plass med Slip, 49 plass med Sweep og 86 plass med Arya. Ronny kom på 38 plass med Milla, 107 plass med Pip og 138 plass med Maika. Torstein kom på 74 plass med Sina, 55 plass med Titti og 52 plass med Tilli. Mali kom på 121 plass med Noah.

·         Ngg hadde for øvrig ett stort oppmøte på Norsk og til slutt Nordisk nursery i Sverige. På Norsk Nursery kom Torkjel på 4 plass med Slip og 5 plass med Arya. Ronny kom på 5 plass med Milla og 6 plass med Pip. Torstein kom på 14 plass med Titti, Mali kom på 12 plass med Noah og Ragnhild kom på 25 plass med Tessie. Vi hadde 7 av de 14 norske hundene som stilte på Nordisk nursery i Sverige. De som dro det lengste strået der var Torkjel Solbakken med Slip som fikk 3 plass og Mali Tungen med Noah som ble nmr.5. Utover dette kom Torkjel på 13 plass med Arya, Ronny kom på 12 plass med Pip og 18 plass med Milla, Torstein kom på 20 plass med Titti og til slutt Ragnhild og Tessie på 23 plass. Det var totalt 38 startende.

For mere info om prøve resultat se på nsg gjeterhund.

 

Laget takker for god dugnadsånd i 2016.

For styret

Sekr. Ragnhild Jacobsen

Årsmelding 2015

Årsmelding for Nord- Gudbrandsdal gjetar-hundlag 2015

Styret gjennom året

·         Formann; Bjørn Ola Vaagaasarøygard

·         Kasserer; Torkjel Solbakken

·         Sekretær; Ragnhild Jacobsen

·         Styremedlem; Torkjel Solbakken

·         Styremedlem; Irene Amundgård

Valgkomite; Endre Amundgård og Ronny Ove Smedsmo

Dommere og instruktører i laget

·         Bjørn Ola Vaagaasarøygard

·         Torkjel Solbakken

·         Torstein Ytre

Laget har 49 medlemmer

Aktiviteter i 2015

·         Helga 13- 15 mars hadde vi vårt årlige gjeter-hundkurs. Der hadde vi 28 deltakere fordelt på forskjellige instruktører og areal. Gruppene var inndelt etter nivå på hunder. På kurset var det både teori og praktisk trening av gjeterhund. Vi avsluttet helga med en kl.1 prøve Søndag etter lunsj.

·         Vi har i løpet av året hatt flere fasiliteter for trening av gjeterhund i Lom, Vågå og Lesja.

Prøver i 2015

·         Kl 1. prøve i forbindelse med gjeterhund-kurs

·         Kl 1. og kl.2 prøve på Lesja i Juni

·         NS prøve i Vågå

Antall bruksprov i laget 2015

·         Torkjel Solbakken med Kira og Ruby

·         Mali Tungen med Noah

·         Ronny Ove Smedsmo med Tex

·         Irene Amundgård med Zik-Zak

·         Torstein Ytre med Titti

·         Per Åke Jakobsson med Gaisa

Totalt 7 bruksprov

Prøveresultat 2015

·         På fylkesmesterskapet i Oppland stilte 4 medlemmer fra laget, Torkjel Solbakken, Torstein Ytre, Ronny Ove Smedsmo og Ragnhild Jacobsen. Torkjel tok seg til finale med 2 hunder og endte på 3 og 4 plass.

·         Laget hadde 3 medlemmer på NM, Torstein Ytre, Torkjel Solbakken og Ronny Ove Smedsmo. Torkjel kom til finalen med Nicky og endte opp på en 14 plass.

·         Flere i laget startet en eller flere NS prøver, deriblant Torkjel Solbakken, Ronny Ove Smedsmo, Torstein Ytre, Endre Amundgård og Ragnhild Jacobsen. Torkjel og Torstein tok seg til NS finalen med 2 hunder hver. Den ble dessverre avlyst på grunn av dårlig vær.

·         Ellers var Torkjel på Nordisk i Danmark med Sweep som han også har vært på landslaget med i 2015.

For mere detaljer rundt prøveresultat, gå inn på nsg sine sider for gjeterhund-prøver.

Ngg takker for god dugnadsånd i laget i 2015 og lykke til i 2016.

For styret

Ragnhild Jacobsen Sekr.

Årsmelding 2014

Årsmelding for Nord- gudbrandsdal- gjetarhundlag

2014

 

Styret gjennom året

·         Formann: Bjørn Ola Vaagaasarøygard

·         Kasserer: Sveinung Tykket

·         Sekretær: Ragnhild Jacobsen

·         Styremedlem: Torkjel Solbakken

·         Styremedlem: Irene Amundgård

·         Valgkomite: Ronny Ove Smedsmo og Endre Amundgård

 

 Dommere og instruktører i laget

·         Bjørn Ola Vaagaasarøygard; dommer og instruktør

·         Torkjel Solbakken; dommer og instruktør

·         Torstein Ytre; dommer og instruktør

Laget har i 2014 hatt 48 medlemmer.

Aktiviteter i 2014

·         Laget hadde sitt årlige vinterkurs helga 1- 2 mars, sted var som vanlig kretset rundt Smedsmo camping, med forskjellige arealer i nærområdet rundt Vågå. Vi hadde i år 32 deltakere fordelt på 5 grupper. Det nye for året var en egen konkurransegruppe, og for øvrig en egen gruppe for de som ville få gode tips og råd med tanke på et bruksprov.

·         I sommer hadde laget fellestreninger både i Vågå og hos Irene og Endre Amundgård på Lesja.

Prøver i 2014

·         Laget har arrangert 2 prøver i 2014. En liten prøve i form av klasse 1 og 2 på Lesja hos Irene og Endre Amundgård, i slutten av juni. Laget arrangerte også første bolken i norgesserien på sørem i Vågå, prøven var fulltegnet.

Antall bruksprov i laget 2014

·         Irene Amundgård- Tiril

·         Mali Tungen- Billy

·         Anders Svare- Bonzo

·         Hanne Jørstad Svendsgård- Tess (Ronny Ove Smedsmo var fører)

·         Ragnhild Jacobsen- Johs

·         Else Mona Bjørnstad- Fluffy (Torstein Ytre var fører)

Totalt 6 bruksprov.

Prøveresultat i laget 2014

·         Flere medlemmer har deltatt på en eller flere Norgesserie prøver, Fylkesmesterskapet og Norgesmesterskapet.

Torkjel Solbakken, Torstein Ytre og Ragnhild Jacobsen var på FM på Hadeland. Prøven gikk over en helg med kvalifiseringsrunde og finale søndag. Torkjel kom til finalen med Nicky og Sweep, Torstein var i finalen med Tussi, Tilli og Sina. Torkjel og Nicky ble beste norddøl med en 6 plass.

Torkjel var også i ns- finalen med Sweep og endte opp som nummer 22. Torkjel og Torstein var også NM, der tok Torkjel seg til finalen med Sweep og endte opp med en 6 plass.

For mere informasjon om prøveresultat se på nsg sine sider og vår hjemmeside for våre prøver.

Med dette vil laget takke for en god dugnadsånd i 2014 og håper vi vil ta med oss den inn i 2015 også.

For Styret

Ragnhild Jacobsen

Sekr.

               

Årsmelding 2013

Årsmelding for Nord- gudbrandsdal gjetarhundlag

2013

 

Styret gjennom året

·         Leder: Bjørn Ola Vaagaasarøygard (valg)

·         Kasserer: Sveinung Tykket (valg)

·         Sekretær: Ragnhild Jacobsen (valg)

·         Styremedlem: Torkjel Solbakken

·         Styremedlem: Irene Amundgård

·         Valgkomite: Endre Amungård og Ronny Ove Smedsmo

Dommere og instruktører i laget

·         Bjørn Ola Vaagaasarøygard: dommer og instruktør

·         Torkjel Solbakken: dommer og instruktør

·         Torstein Ytre: dommer og instruktør

·         Gudmund Skotte: dommer

Det er 53 medlemmer i laget som er en oppgang på 7 medlemmer siden i fjord.

Aktiviteter i 2013

·         Kurs: vi hadde som i tradisjonen vi pleier å ha vårt årlige vinterkurs på smedsmo i Vågå. Kurset gikk av stabelen helga d.8- 10 mars, og det var 41 deltakere og til sammen 5 instruktører, som var Torkjel Solbakken, Bjørn Ola Vaagaasarøygard, Kurt Magne Fardal, Ronny Ove Smedsmo og Anne Kari Veikleenget. Det ble delt inn i grupper og nivået var fra rundkve stadiet til konkurranse hunder på norgesserie nivå. Vi var heldige med været også i år, og kurset ble vel gjennomført.

    I    I tillegg til vinterkurset ble det også arrangert et mini- kurs på Gutubø som gikk over 2 kvelder. Bjørn Ola Vaagaasarøygard var instruktør. I tillegg arrangerte Endre og Irene Amundgård en treningskveld kveld på Lesja hvor Torkjel Solbakken instruerte.

·         Fellestreninger: det ble arrangert fellestreninger hos Endre og Irene Amundgård hver tirsdag etter st.hans. Bjørn Ola stilte som vanlig med treningsareal på Gutubø for alle medlemmer hvor man kunne komme og gå som man ville. Dette er som vanlig et vel brukt tilbud.

·         Prøver: vi har arrangert 3 prøver i 2013, en dp hos Endre og Irene Amundgård sist i Juni, Norgesserie finalen på sørem i Vågå i November og en liten prøve i romjula på slettnes jordet i Vågå, som for øvrig ble annulert, men det ble allikevel et hyggelig treff med både trening etter prøven og pizza til slutt. Torkjel Solbakken var dommer både på Lesja og i Vågå. Norgesseriefinalen dømte Per Fremo og Egil Lomsdalen

 

Prøveresultat på Lesja(medlemmer i Ngg):

Kl 3: Ragnhild Jacobsen og Misty Era ble nmr.5 og Ronny Ove Smedsmo og Mira C ble nmr 9.

Kl 1: Bjørn Ola Vaagaasarøygard og Texas ble nmr.1, Ronny Ove Smedsmo og Maika ble nmr.2 og Endre Amundgård og Peik ble nmr.3, Guttorm Myhren og Festus ble nmr.4 og Irene Amundgård og Tiril ble nmr.5. De tre første fikk godkjent bruksprov.

  Norgesseriefinalen: laget hadde to deltakere, Torkjel Solbakken med Nicky og Sweep, og Torstein Ytre med Tilli. Sammenlagt ble Torkjel nmr.2 med Nicky og nmr.20 med Sweep. Torstein Ytre endte opp med en 27 plass med Tilli.

 

·         Prøveresultater i laget

Vi har også i år hatt flere deltaker på Ns prøver, blant disse var Torkjel Solbakken, Torstein Ytre og Ragnhild Jacobsen.

På NM stilte Torkjel Solbakken og Torstein Ytre, men det ble dessverre ingen finale plass på noen av disse to i år.

På FM stilte Torkjel Solbakken med hundene; Nicky, Sweep, Queen og Nell. Torstein Ytre stilte med Tussi og Tilli, og Ronny Ove Smedsmo stilte med; Mira C, Maika og Deisi. Torkjel endte opp som fylkesmester med Nicky i år også. Mens han ble nmr. 6 med Sweep, nmr.22 med Nell og nmr.25 med Queen. Torstein endte opp med en 7.plass på Tilli og en 10.plass med Tussi. Ronny Ove Smedsmo ble nmr 5. med Mira C, nmr.33 med Maika og med Deisi ble det dessverre brudd.

Vi hadde også 4 deltakere Norsk-ung-hund mesterskap. Her stilte Torkjel Solbakken med Nell, Ronny Ove Smedsmo med Maika, Bjørn Ola Vaagaasarøygard med Texas og Torstein Ytre med Sina. Det var tre kvalifiseringsprøver totalt, og de som endte opp med plass i Nordisk nursery i Skåne Var Torkjel Solbakken med Nell, Bjørn Ola Vaagaasarøygard og Texas. De endte opp midt i resultatlista. Jeg henviser til prøveresultatene på nsg sine sider for mere informasjon.

 

·         Antall bruksprov i laget i 2013 er 7.

Torkjel Solbakken med Nell, Ronny Ove Smedsmo med Maika, Else Mona Bjørnstad med Aiko, Endre Amundgård med Peik, Bjørn Ola Vaagaasarøygard med Texas og Torstein Ytre med hundene Sina og Nupen.

Takk for god dugnadsånd i 2013.

For ngg

Ragnhild Jacobsen, sekretær.

Årsmelding 2012

Årsmelding for Nord- Gudbrandsdal gjetarhundlag

2012

 

Styret gjennom året

·         Leder: Bjørn Ola Vaagaasarøygard( valg )

·         Kasserer: Sveinung Tykket

·         Sekretær: Ragnhild Jacobsen

·         Styremedlem: Torkjel Solbakken(valg )

·         Styremedlem: Irene Amundgård (valg )

·         Valgkomite: Endre Amundgård og Ronny Ove Smedsmo

Dommere og Instruktører i laget

·         Bjørn Ola Vaagaasarøyard; dommer og instruktør

·         Torkjel Solbakken; dommer og instruktør

·         Torstein Ytre; dommer og intsruktør

·         Gudmund Skotte; dommer

Det er 46 medlemmer i laget.

Aktiviteter i 2012

·         Kurs: vi hadde som vanlig vårt årlige vinterkurs på Smedsmo i Vågå d 12- 14 mars, der møtte det opp 43 deltakere og enda hadde vi flere på venteliste. Der stilte vi med 5 forskjellige instruktører som var; Torkjel Solbakken, Bjørn Ola Vaagaasarøygard, Ronny Ove Smedsmo, Anne Kari Veikleenget og Kurt Magne Fardal. Deltakerne ble delt inn i grupper etter nivået på hundene, og nivået lå på fra unghundstadiet i rundkve til hunder som stilte NM. Vi var veldig heldige med været, så vi hadde bare jorder og i tillegg fikk vi sol hele helga. Vi fikk gode tilbakemeldinger på kurset.

I forbindelse med gjeterhundsamlinga i Vågå, fikk instruktørene kursa seg i forkant. Dette var i regi av Carl Magnus Magnusson, det var meget vellykket og alle var storfornøyde.

 

I sommer arrangerte vi «mini-kurs» på Gutubø i sommer, det gikk over totalt 4 kvelder, og der stilte det til sammen 6 deltakere fordelt utover disse kveldene. Bjørn Ola var instruktør.

 

Det siste som ble gjort i NGG i 2012 det var ett juletreff d.30 des på Smedsmo. Der møtte det 13 deltakere, og det ble ett hyggelig møte hvor dagen ble avsluttet med Pizza på Smedsmo.

 

·         Fellestreninger: Irene og Endre Amundgård har hatt fellestrening hver tirsdag i hele sommer, oppslutningen var vel varierende, i tillegg har vi stilt arealet på Gutubø til disposisjon for den som ville når det måtte passe for den enkelte. Der var det hyppige besøk utover sommeren.

 

·         Prøver: vi har hatt 2 prøver i 2012. Den første ble arrangert om kvelden, i Lesja hos Endre og Irene Amundgård d 27 Juni. Det stilte totalt 17 ekvipasjer. Dommer var Bjørn Ola Vaagaasarøygard.

 

Resultatliste Lesja: ( medlemmer i NGG)

KL 1: nmr 1. ble Torkjel Solbakken med Lad, Irene Amundgård ble nmr 4 med hunden My Happie og Ole Kristian stilte til start med hunden Ailo men det ble dessverre brudd.

               KL 3: nmr 1. ble Torkjel Solbakken med Nicky og Ole Kristian Lien ble nmr.3 med Pondus.

  • Vi arrangerte også FM i år, den prøven ble arrangert i Murudalen d.7 oktober. Der stilte det totalt 28 ekvipasjer, dommer var Jakob Gjerde. Det ble en flott dag med fine forhold og ett meget bra areal, vi fikk gode tilbakemeldinger på både sau og areal. Fylkesmester ble Torkjel Solbakken med Nicky.

 

Resultatliste fra FM:

 

Torkjel Solbakken og Nicky ble nummer 1 og fylkesmester,Torkjel Solbakken og Sweep nmr.2, Ronny Ove og Deisi ble nmr.6, Torstein Ytre og Tussi ble nmr.12, Ole Kristian Lien og Pondus ble nmr.16, Ronny Ove Smedsmo og Mira C ble nmr. 24, Ragnhild Jacobsen og Misty Era ble nmr.25 og Torstein ytre og Tilli ble nmr.26

 

·         Prøveresultater i laget: vi har hatt flere deltakere på prøver i år, men for å ta de som stilte på       NS prøver så var det; Torkjel Solbakken, Torstein Ytre, Ronny Ove Smedsmo, Ole Kristian Lien og  Ragnhild Jacobsen. Her ble den beste sammenlagt nmr 4 som er Torkjel Solbakken med hunden Nicky.

På FM stilte 5 deltakere, det var; Ragnhild Jacobsen, Torkjel Solbakken, Ole Kristian Lien, Torstein Ytre og Ronny Ove Smedsmo. Vi hadde 2 finalister som var Torkjel med hundene Sweep og Nicky og Ronny med hunden Deisi. Torkjel ble igjen fylkesmester med Nicky.

I NM hadde vi to deltakere som var Torstein Ytre og Torkjel Solbakken. Torstein var i finale med hunden Tilli og havnet til slutt på en 10 plass totalt.

NGG hadde også representant på både Nordisk mesterskap og Europa mesterskap, han var representert gjennom landslaget og heter Torkjel Solbakken med hunden sin Nicky. Han var dessverre uheldig og kom ikke i finalen på noen av arrangementene.

 

På tampen av gjeterhund sesongen ble det arrangert Norsk Ung-hund-mesterskap ( hunder under 3 år).   Her stilte Torkjel Solbakken med hunden Sweep.   Sweep ble nr 1 på Norsk unghund mesterskap, og kvalifiserte seg til Nordisk nursery for unghunder.   Her vant Sweep dag 2, men gikk ut i deleringen første dagen med brudd. 

 

·         Antall bruksprov i laget 2012 er 3.

1.       Sveinung Tykket med hunden Sara

2.       Torkjel Solbakken med hundene Sweep og Lad.

For Ngg

Ragnhild Jacobsen, sekretær

Årsmelding

Årsmelding 2011

 

 

Styret består av:

Leder; Bjørn Ola Vaagaasarøygard

Kasserer; Sveinung Tykket

Sekretær; Ragnhild J N Jacobsen

Styremedlem; Torkjel Solbakken

Styremedlem; Irene Amundgård

 

Laget har 49 medlemmer.

 

Lagets aktivitet har vært i form av kurs, prøver og treninger. Vinterkurset ble avviklet i Vågå i Mars, med både lokale instruktører, og instruktører både fra Midt, Sør- Gudbrandsdalen og Luster. Vi hadde 38 kursdeltakere, noe som vi synes er veldig god oppslutning, der var det også kadaversøk. Etter kurset fikk vi landsomfattende omtale i bladet NSG.

 

Økonomien i laget er god, her vises til eget regnskap.

 

Det har vært fellestreninger i både Lesja og Lom. Irene Amundgård har stått for sau og areal i Lesja, og i Lom var det som vanlig på Gutubø hos B.O Vaagaasarøygard, der var det satt opp fellestrening på Torsdager, ellers står dette arealet disponibelt for hvem som helst i laget når det enn måte passe for den enkelte. Hos Irene var det fellestrening hver Tirsdag f.o.m d 20 juni.

 

Vi har i løpet av året arrangert 2 distriktsprøver, en hos Irene i Juni, og en i Vågå i November.

Hos Irene var det 20 startende i kl 1 og 3, og i Vågå var det 19 startende. Torkjel var dommer hos Irene og i Vågå dømte B.O.V kl 3 og Torkjel kl. 1. Det ble også arrangert dommarkurs for Hedmark og Oppland hos Torstein Ytre på etterjulsvinteren.

 

Det ble ikke så mange bruksprov hos oss i år, men følgende har fått nye bruksprov;

 

Torkjel Solbakken med hunden Rex.

Ragnhild J N Jacobsen med hunden Lilly.

Ronny Ove Smedsmo med hunden Lissie.

 

Det ble totalt 3 nye bruksprov.

 

Fylkesmesterskapet gikk i år av stabelen på Vinstra, der hadde NGG 8 hunder på startstreken, Torkjel ble Fylkesmester med hunden Nicky og vi gratulerer han med dette.

Laget hadde 4 hunder i NM, hvorav en gikk til finalen og ble nmr 4, dette var i regi av Torkjel Solbakken med hunden Nicky. Vi hadde også flere hunder i Norgesserien, men Torkjel ble her nmr 2 sammenlagt med Nicky. Torstein Ytre og Ragnhild Jacobsen deltok også på Norgesserieprøver. Videre hadde vi 3 hunder i Nordisk mesterskap, det var Torkjel Solbakken med Nicky og Queen, og Torstein Ytre med hunden Tilli. Videre var Torkjel også med i WM, det ligger video på vår hjemmeside av Torkjel og Nicky sin innledende runde der. Torkjel stilte også på EM med hunden Nicky. Torstein Ytre var også i Danmark på unghundmesterskap med hunden Tussi.

 

Nytt for året i NGG er vår egen hjemmeside som forøvrig heter http://www.nordgudbrandsdalgjetarhundlag.com/.

 

Ellers vil vi takke alle for stor aktivitet og god dugnadsånd i 2011.

 

Mvh Styret.