Årsmøte

I kveld den 17.01.2019 hadde laget årsmøte på Dovre. Det var bra oppmøte og et flott gjennomført årsmøte. Under årsmøtet ble det gjennomført premiering og diverse påskjønnelser. Det ble utdelt diplomer og dekken til alle som hadde tatt bruksprov gjennom året. Totalt 19 stk. Ragnhild Jacobsen og Bjørn Ola Vaagaasarøygard fikk påskjønnelser og hederlig omtale for lang og tro tjeneste i styret og for innsatsen de har lagt ned i laget for medlemman å gjeterhundarbeid. Ragnhild var dessverre ikke tilstede. Torkjel Solbakken og Slip fikk påskjønnelse for Fylkesmestertittelen og for beste unghund på NM. Endre og Irene Amundgård fikk en påskjønnelse for arbeidet de legger ned på sau og areal ifbm. Kurs. Treningssamlinger og prrøver. Laget takker for flott oppmøte og mange flotte innspill på ønske om aktiviteter og andre ting for året som står for tur. Laget ser fram til en ny og spennende gjeterhundsesong.