Gjetrhundkurs klasse 1 nivå juli 2018

Helga 7-8 Juli arrangerte laget et kurs for Gjetarhund på klasse 1 nivå. Torkjel Solbakken var instruktør. Under kurset fikk elevene en vurdering av hundene i forhold til målet om å ta bruksprov. De fikk også innføring i regelverket knytta til bruksprov på klasse 1 nivå. Det ble kjørt noen tester på en provisorisk bane og treningen for den enkelte ble lagt opp der etter. Elevene var kjempetilfreds med måten kurset var lagt opp på, og følte de kom flere skritt videre. Flere av deltagerene har forøvrig nådd målet om bruksprov i etterkant av kurset.

 

En flott helg i et forrykende fint sommervær. Laget øsnsker daltegerene lykke til videre med Hundene sine. Laget vil også takke instruktøren for innsatsen som ble lagt ned.