Aktiviteter 2018

Gjennom året tas det sikte på prøve å få til ulike aktiviteter. Det tas sikte på å gjennomføre følgende:

  • Opplegg for kurs, teoretisk og praktisk.
  • Treningssamlinger på ulike areal inennfor lokallagsområde.
  • Gjennomføring av distriktsprøver kl1, kl2 og kl3
  • Arrangering av Fylkesmesterskap
  • Arrangering av Norgesserieprøve dersom laget får tildelt prøve fra Oppland Gjeterhundlag.