Gjetarhund seminar

Gjetarhund seminar på Amundgård

Helge 14- 15.2 var det Gjetarhund seminar i forbindelse med årsmøte i Oppland sau og geit.

Der var det både teori og demonstrasjon av hunder på forskjellige nivå.

Oppmøte var stort.