Kurs for nybegynnere 7 April

Del 2 av årets vinterkurs gikk av stabelen i dag. Mange flinke nybegynnere med fine og håpefulle Gjetarhundemner. Deltakerene har gitt tilbakemeldinger til laget at de var svært fornøyd med instruktør og måten kursingen var bygd opp på. Gjennom kurset kom de også med ønske om kurs/aktiviteter videre fremover. Dette er innspill som laget tar med seg videre. Laget ønsker deltakerene lykke til videre med hund og trening. Laget vil også takke instruktør Torkjel Solbakken for innsatsen.